Salezjańska Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

 • "Nasz Dom"
 • Plac Konstytucji 3-go Maja 2
 • 74-400 Dębno
 • tel/fax: 95 760-48-54
  tel.kom.: 514-220-505
  e-mail: naszdom@onet.pl
  NIP: 597-173-04-07
 • REGON: 040014608-00816
 • Konto: 71 8355 0009 0053 9584 2000 0001
 • Bank GBS O/Dębno

 
 

Archiwum artykułów

 

Logowanie 
 
 
 

Informacje o Świetlicy Socjoterapeutycznej

Świetlica socjoterapeutyczna » Aktualności » autor: , edytowany: 25.06.2012, czytany: 2489

 • Obecny Dyrektor Ogniska Wychowawczego ks. Henryk Łącki - Salezjanin.
 • Data powstania: 15 grudnia 1998 r.
 • Status prawny: Wpis w KURATORIUM OŚWIATY w SZCZECINIE do ewidencji placówek wypoczynku nr 6/2006
 • Misja (cel statutowy) - łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie, eliminowanie zaburzeń wychowania w oparciu o wartości chrześcijańskie.
 • Zgłoszenie dziecka do świetlicy ogniskowej dostepne są w biurze Ogniska.
 • Krótki opis:

Organizacja pozarządowa, działa w Dębnie od 1998 roku i jest prowadzona przez Księży Salezjanów (założyciel i pierwszy Dyrektor ks. Witold Drzyzgiewicz).
Ognisko Wychowawcze jest placówką mającą na celu zapobieganie niedostosowaniu i sieroctwu społecznemu dzieci i młodzieży oraz zapewnianie pomocy rodzicom mającym poważne trudności w ich wychowaniu, jak również tworzenie właściwych dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży warunków wychowawczych, materialnych i zdrowotnych.
Na terenie naszej gminy placówka w szczególności zapobiega rozszerzaniu się alkoholizmu oraz wprowadza dzieci i młodzież ze środowiska alkoholowego i z rodzin biednych, zaniedbanych w nowy system wartości i zachowań, które eliminowałyby zagrożenie uzależnieniem. Ognisko Wychowawcze ma wiele propozycji spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z Dębna i okolic m.in. zajęcia pozalekcyjne w świetlicy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową, gry świetlicowe w naszym klubie, zajęcia w pracowni komputerowej, integracja uzdolnionej młodzieży poprzez działanie w wolontariacie.
Środki rzeczowe i finansowe na prowadzenie działalności pochodzą od sponsorów, dotacji z gminy, dofinansowania z różnych fundacji.

 • Gmina - Dębno,

Gmina Dębno ma ok. 21 310 ludności (w tym miasto 14 160 mieszkańców). Jest położona blisko granicy polsko - niemieckiej, jednak poza głównymi szlakami komunikacyjnymi, (100 km na południe od Szczecina, 44 km na północny zachód od Gorzowa Wlkp.).

 • Powiat - MYŚLIBORSKI,
 • Województwo - Zachodniopomorskie
 • Adres: Pl. Konstytucji 3-go Maja 2, 74 - 400 Dębno
 • Telefon: (95) 760-48-54
 • e-mail: biuro@naszdom.edu.pl
 • Konto: 94 1240 3552 1111 0000 4050 9341 Bank PEKAO SA O/Dębno