Niepubliczne Przedszkole

  • Towarzystwa Salezjańskiego
  • im. Św. Jana Bosko
  • Plac Konstytucji 3-go Maja 2
  • 74-400 Dębno
  • tel/fax: 95 760-48-54
  • tel.kom.: 502-370-427
  • e-mail: naszdom@onet.pl
  • NIP: 597-17-22-201
  • REGON: 040 014 608-00712
  • Konto: 09 8355 0009 0043 6476 2000 0001
  • Bank GBS O/Dębno

 
 

Archiwum artykułów

 

Logowanie 
 
 
 

Informacje o Świetlicy Socjoterapeutycznej

Świetlica socjoterapeutyczna » Aktualności » autor: , edytowany: 25.06.2012, czytany: 2501

  • Obecny Dyrektor Ogniska Wychowawczego ks. Henryk Łącki - Salezjanin.
  • Data powstania: 15 grudnia 1998 r.
  • Status prawny: Wpis w KURATORIUM OŚWIATY w SZCZECINIE do ewidencji placówek wypoczynku nr 6/2006
  • Misja (cel statutowy) - łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie, eliminowanie zaburzeń wychowania w oparciu o wartości chrześcijańskie.
  • Zgłoszenie dziecka do świetlicy ogniskowej dostepne są w biurze Ogniska.
  • Krótki opis:

Organizacja pozarządowa, działa w Dębnie od 1998 roku i jest prowadzona przez Księży Salezjanów (założyciel i pierwszy Dyrektor ks. Witold Drzyzgiewicz).
Ognisko Wychowawcze jest placówką mającą na celu zapobieganie niedostosowaniu i sieroctwu społecznemu dzieci i młodzieży oraz zapewnianie pomocy rodzicom mającym poważne trudności w ich wychowaniu, jak również tworzenie właściwych dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży warunków wychowawczych, materialnych i zdrowotnych.
Na terenie naszej gminy placówka w szczególności zapobiega rozszerzaniu się alkoholizmu oraz wprowadza dzieci i młodzież ze środowiska alkoholowego i z rodzin biednych, zaniedbanych w nowy system wartości i zachowań, które eliminowałyby zagrożenie uzależnieniem. Ognisko Wychowawcze ma wiele propozycji spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z Dębna i okolic m.in. zajęcia pozalekcyjne w świetlicy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową, gry świetlicowe w naszym klubie, zajęcia w pracowni komputerowej, integracja uzdolnionej młodzieży poprzez działanie w wolontariacie.
Środki rzeczowe i finansowe na prowadzenie działalności pochodzą od sponsorów, dotacji z gminy, dofinansowania z różnych fundacji.

  • Gmina - Dębno,

Gmina Dębno ma ok. 21 310 ludności (w tym miasto 14 160 mieszkańców). Jest położona blisko granicy polsko - niemieckiej, jednak poza głównymi szlakami komunikacyjnymi, (100 km na południe od Szczecina, 44 km na północny zachód od Gorzowa Wlkp.).

  • Powiat - MYŚLIBORSKI,
  • Województwo - Zachodniopomorskie
  • Adres: Pl. Konstytucji 3-go Maja 2, 74 - 400 Dębno
  • Telefon: (95) 760-48-54
  • e-mail: biuro@naszdom.edu.pl
  • Konto: 94 1240 3552 1111 0000 4050 9341 Bank PEKAO SA O/Dębno